Shopping cart
€0,00

Regulamin

 

Właścicielem sklepu internetowego jest firma "Turbospiner Krystian Rybicki", dane teleadresowe:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-345 Warszawa
telefon: 530 118 530, email: biuro@virra.pl
NIP: 1181649123, REGON: 146818760

 

I. Składanie zamówień:

 1. Zamówienia są przyjmowane przez stronę internetową www.turbospiner.pl, drogą e-mail lub telefonicznie.
 2. Koniecznym warunkiem realizacji zamówienia jest podanie prawdziwego adresu zamieszkania oraz telefonu. W przypadku podejrzenia podania nieprawdziwych danych, firma zastrzega sobie prawo do niewysłania towaru.
 3. Po złożeniu zamówienia klient dostaje e-mailem wiadomość, że zamówienie zostało przyjęte do realizacji.

 

II. Realizacja zamówień:

 1. Realizacja przyjętego zamówienia rozpoczyna się:
  • w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą wpływu środków na konto Sklepu,
  • w przypadku zamówień wysyłanych za pobraniem - 24h od momentu złożenia zamówienia
 2. Zamówienie zostanie zrealizowane jedynie wtedy, gdy towar jest dostępny w magazynie. W przypadku niedostępności części towarów objętych zamówieniem Klient jest informowany o stanie zamówienia. Ma również możliwość zadecydowania o sposobie jego realizacji (częściowa realizacja, wydłużenie czasu oczekiwania, anulowanie całości zamówienia).
 3. Klient ma możliwość zrezygnowania ze złożonego zamówienia na dwa sposoby:
  • informując Sklep telefonicznie o chęci rezygnacji z zamówienia
  • przesyłając e-mail z informacją o chęci rezygnacji z zamówienia
 4.  Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem firmy kurierskiej pod adres wskazany w formularzu zamówienia.
 5. Do każdego zamówionego towaru wystawiamy paragon lub fakturę VAT. Paragon lub Faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie zamówione przez klienta towary są skompletowane i gotowe do wysyłki.
 6. Dostawa towaru odbywa się za pośrednictwem firmy kurierskiej.
 7. Składając zamówienie klient wyraża zgodę (upoważnia sklep Turbospiner) na przekazanie swoich danych osobowych podanych przy składaniu zamówienia firmie kurierskiej, za pośrednictwem której będzie realizowana dostawa, w ramach niezbędnych do realizacji zlecenia (dostawy).

 

III. Koszty przesyłki

 1. Koszt przesyłki uzależniony jest od ilości zamówionego towaru.
 2. Opłata związana z realizacją przesyłki zawarta jest w cenie jednej z pozycji na fakturze.

 

IV. Czas dostawy

 1. Podstawowy czas realizacji zamówienia trwa 1 dzień roboczy, o zmianie czasu realizacji bądź niemożności zrealizowania zamówienia klient informowany jest telefonicznie bądź drogą elektroniczną.
  Przesyłki dostarcza firma kurierska DPD: - czas dostawy - do 48h od daty nadania

 

V. Płatności

 1. Wszystkie ceny podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT. Cena podana przy każdym towarze jest wiążąca w chwili złożenia przez klienta zamówienia.
 2. Klient może wybrać następujące formy płatności za zamówione towary:
  • przelewem bankowym na konto sklepu
   DANE DO PRZELEWU:
   Krystian Rybicki
   PKO BP nr rachunku bankowego: 16 1020 1185 0000 4302 0294 9220
   Rachunek widnieje na białej liście podatników.
  • za pobraniem - płatność kurierowi
  • szybka płatność internetowa
 3. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen produktów znajdujących się w ofercie, wprowadzania nowych produktów do oferty, wycofywania produktów z oferty, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych bądź wprowadzania w nich zmian

 

VI. Prawo odstąpienia od umowy - zwroty produktów

 1. Konsument ma prawo odstąpić od umowy zawartej ze Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia:
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie towaru lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta weszła w posiadanie tego towaru.
  • W którym Konsument wszedł w posiadanie ostatniej z rzeczy lub w którym osoba trzecia, inna niż przewoźnik i wskazana przez Konsumenta, weszła w posiadanie ostatniej z rzeczy w przypadku umowy zobowiązującej do przeniesienia własności wielu rzeczy, które dostarczane są osobno.
 3. Aby Konsument mógł skorzystać z prawa odstąpienia od umowy musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane pocztą lub informacja przekazana pocztą elektroniczną).
 4. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy wystarczy, że Konsument wyśle informację dotyczącą wykonania przysługującego mu prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.

SKUTKI ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi wszystkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy.
 2. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument zgodzi się na inne rozwiązanie, w każdym przypadku Konsument nie poniesie żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
 3. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania towaru lub do czasu dostarczenia mu dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.
 4. Sprzedawca prosi o zwracanie towaru na adres: Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9 01-345 Warszawa niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż 14 dni od dnia, w którym Konsument poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy sprzedaży. Termin jest zachowany, jeżeli Konsument odeśle towar przed upływem terminu 14 dni.
 5. Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu towaru.
 6. Konsument odpowiada tylko za zmniejszenie wartości towaru wynikające z korzystania z niego w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania towaru.
 7. Jeśli towar ze względu na swój charakter nie może zostać odesłany w zwykłym trybie pocztą Konsument również będzie musiał ponieść bezpośrednie koszty zwrotu towarów. O szacowanej wysokości tych kosztów Konsument zostanie poinformowany przez Sprzedawcę w opisie towaru w Sklepie lub podczas składania zamówienia.
 8. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez klienta kartą płatniczą sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Kupującego.

VII. Reklamacje

 1. Jeżeli po otrzymaniu towaru klient znajdzie w nim wady techniczne może skorzystać ze świadczeń gwarancyjnych. Lanca Turbospiner objęta jest 12 miesięcznym okresem gwarancyjnym.
 2. W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych, powstałych podczas dostawy, lub skierowania reklamacji bezpośrednio do sprzedawcy klient powinien odesłać wadliwy produkt przesyłką kurierską pod adres - dane teleadresowe podane wyżej.
 3. Sklep nie przyjmuje żadnych przesyłek odsyłanych za pobraniem lub wysłanych za pośrednictwem Poczty Polskiej.
 4. Po uznaniu reklamacji Sklep prześle towar pełnowartościowy lub inny z oferty. Jeśli to nie będzie możliwe, Sklep zwróci pieniądze.
 5. Koszty, związane z odesłaniem towaru reklamowanego, sklep zwraca natychmiast po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji.
 6. Jeżeli Turbospiner ulegnie uszkodzeniu w trakcie użytkowania, wszelkie roszczenia z tytułu gwarancji są rozpatrywane na podstawie przesłanego, prawidłowo wypełnionego formularza reklamacyjnego dostępnego na stronie www.turbospiner.pl w zakładce kontakt.

 

VIII. Postanowienia ogólne

 1. Klient jest zobowiązany do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i każdorazowo związany jest jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
 2. Umowa sprzedaży zawierana jest między Klientem, a firmą Turbospiner Krystian Rybicki. Utrwalenie, zabezpieczenie i udostępnienie istotnych postanowień zawieranej umowy następuje przez wydrukowanie i przekazanie klientowi wraz z przesyłką faktury VAT.
 3. Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
 4. Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla miejsca wykonania umowy.

 

IX. Warunki gwarancji

LANCA Turbospiner

 1. Klient jest zobowiązany do stosowania się do niżej wymienionych zasad pracy z lancą - obrotową szczotką Turbospiner. Gwarancją objęta jest tylko lanca. Głowice, ze względu na to że są elementem zużywającym się, nie podlegają gwarancji.

Zasady pracy z lancą czyszczącą (skrócona instrukcja obsługi):

 • kierunek obrotów - tylko prawe;
 • maksymalna prędkość obrotowa wkrętarki lub wiertarki - max.1500rpm.;
 • wkrętarka lub wiertarka musi być wyposażona w sprzęgło przeciążeniowe lub ogranicznik momentu obrotowego ustawiony na rozłączenie obrotów przy sile 30Nm.
 • praca lancą powinna być zawsze wykonywana w warunkach wychłodzonego komina. Max. temp. pracy lancy to 40stC.
 • lanca jest urządzeniem do czyszczenia kominów i rur wyłącznie od góry.

Praca lancą wymaga wykonywania cyklicznych, 10 min. przerw w celu uniknięcia przegrzania wału i pancerza PA. Zaleca się pracę w cyklach 10min pracy/10min przerwy.

Po każdorazowym użyciu lancy, należy lance wyczyścić oraz nasmarować elementy obrotowe (wewnątrz są łożyska, które muszą być regularnie smarowane). W tym celu należy koniec lancy, do którego mocuje się głowice, zanurzyć na długość ok 15cm w zbiorniku z olejem płynnym, następnie obracać zanurzoną końcówkę przy pomocy wkrętarki przez 1 minutę. W trakcie tej czynności wszelkie nieczystości zalegające w łożysku zostaną wypłukane, a same łożysko zostanie nasmarowane i zabezpieczone przed korozją.

Nie należy lancy pozostawiać brudnej po pracy i nienasmarowanej.

Gwarancją nie będą objęte wszelkie usterki lancy wynikłe z nieumiejętnego posługiwania się narzędziem lub niezastosowaniem się do ww zaleceń.

Turbospiner nie jest zabawką, jest narzędziem nieprzeznaczonym dla dzieci. Osoby obsługujące Turbospiner powinny być zaznajomione z pracą elektronarzędziami. Przy pracy Turbospinerem powinny być spełnione wszelkie wymogi przepisów BHP. Osoby posługujące się Turbospiner powinny posiadać w trakcie użytkowania Turbospiner właściwy strój ochronny. Za szkody wyrządzone przez użytkowanie Turbospinera przez osoby do tego nieuprawnione lub nieumiejętne i niewłaściwe posługiwanie się czyszczakiem Turbospiner producent nie ponosi odpowiedzialności.

Call Now Button