Shopping cart
€0,00

Statut

 

Majitelem internetového obchodu je společnost "Turbospiner Krystian Rybicki", kontaktní údaje:

Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9; 01-345 Warszawa
telefon: 530 118 530, email: biuro@virra.pl
NIP: 1181649123, REGON: 146818760

 

 

I. Zadávání objednávek:

 1. Objednávky jsou přijímány prostřednictvím webových stránek www.turbospiner.pl, e-mailem nebo telefonicky.
 2. Neprezentační podmínkou pro provedení objednávky je uvedení efektivních adres a telefonních čísel zvířat. V případě podezření na uvedení nepravdivých společenství právo na obiloviny nezaslat.
 3. Po vyžádání položky obdržíte e-mailem potvrzení, že položka byla zpracována.

 

II. Plnění objednávky:

 1. Zahájení provádění přijaté objednávky:
  • v případě objednávek placených bankovním převodem – když jsou prostředky připsány na účet obchodu,
  • v případě objednávek zaslaných na dobírku - 24 hodin od okamžiku zadání objednávky
 2. Objednávka bude zpracována pouze v případě, že bude zboží dostupné na skladě. V případě nedostupnosti některého zboží, na které se objednávka vztahuje, je Zákazník informován o stavu objednávky. Má také možnost rozhodnout o způsobu její realizace (částečná realizace, prodloužení čekací doby, zrušení celé zakázky).
 3. Zákazník má možnost odstoupit od objednávky dvěma způsoby:
  • telefonicky informovat Obchod o přání zrušit objednávku
  • zasláním e-mailu s informací, že chcete zrušit objednávku
 4.  Objednané produkty jsou dodávány zákazníkům obchodu prostřednictvím kurýrní společnosti na adresu uvedenou v objednávkovém formuláři.
 5. Pro každý objednaný produkt vystavujeme účtenku nebo fakturu s DPH. Potvrzení nebo faktura s DPH je vystavena, když je veškeré zboží objednané zákazníkem dokončeno a připraveno k odeslání.
 6. Doručení zboží probíhá prostřednictvím kurýrní společnosti.
 7. Zadáním objednávky zákazník souhlasí (autorizuje obchod Turbospiner) s předáním svých osobních údajů poskytnutých při zadávání objednávky kurýrní společnosti, jejímž prostřednictvím bude dodávka provedena, v případě potřeby pro dokončení objednávky (doručení).

 

III. Náklady na dopravu

 1. Cena dopravy závisí na množství objednaného zboží.
 2. Poplatek související s dodáním je zahrnut v ceně jedné z položek na faktuře.

 

IV. Dodací lhůta

 1. Základní doba zpracování objednávky trvá 1 pracovní den, o změně doby realizace nebo nemožnosti dokončit objednávku je zákazník informován telefonicky nebo e-mailem.
  Zásilky doručuje kurýrní společnost DPD: - doba doručení - do 48 hodin od data odeslání

 

V. Platby

 1. Všechny ceny jsou uvedeny v PLN a zahrnují DPH. Cena uvedená u každého produktu je závazná v okamžiku zadání objednávky zákazníkem.
 2. Zákazník si může vybrat následující způsoby platby za objednané zboží:
  • bankovním převodem na účet obchodu
   PODROBNOSTI O BANKOVNÍM PŘEVODU:
   Krystian Rybický
   PKO BP číslo bankovního účtu: 16 1020 1185 0000 4302 0294 9220
   Účet je na bílé listině daňových poplatníků.
  • dobírka – platba kurýrovi
  • rychlá online platba
 3. Obchod si vyhrazuje právo měnit ceny nabízených produktů, zavádět nové produkty do nabídky, stahovat produkty z nabídky, provádět a zrušit propagační kampaně nebo je měnit

 

VI. Právo na odstoupení od smlouvy – vrácení produktu

 1. Spotřebitel má právo odstoupit od smlouvy uzavřené s Prodávajícím prostřednictvím Obchodu do 14 dnů bez udání důvodu.
 2. Lhůta pro odstoupení od smlouvy uplyne po 14 dnech ode dne:
  • Ve kterém se spotřebitel dostal do držení zboží nebo ve kterém se zboží dostala do držení třetí strana jiná než dopravce a určená spotřebitelem.
  • Ve kterém spotřebitel získal do vlastnictví poslední položku nebo ve které třetí strana, jiná než dopravce a určená spotřebitelem, získala do držení poslední položku v případě smlouvy zavazující k převodu vlastnictví mnoha položky, které jsou dodávány samostatně.</li >
 3. Aby spotřebitel mohl uplatnit právo na odstoupení od smlouvy, musí o svém rozhodnutí odstoupit od smlouvy informovat prodávajícího jednoznačným prohlášením (například dopisem zaslaným poštou nebo informací zaslanou e- pošta).
 4. Pro dodržení lhůty pro odstoupení od smlouvy stačí, aby spotřebitel zaslal informaci o uplatnění svého práva na odstoupení od smlouvy před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy.

ÚČINKY ODSTOUPENÍ OD SMLOUVY

 1. V případě odstoupení od uzavřené smlouvy vrátí Prodávající Spotřebiteli všechny platby, které od něho přijal, včetně nákladů na dodání zboží (kromě dodatečných nákladů vyplývajících ze Spotřebitelem zvoleného jiného způsobu doručení, než je nejlevnější obvyklý způsob dodání nabízený prodávajícím), a to neprodleně a v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy byl prodávající informován o rozhodnutí spotřebitele uplatnit právo na odstoupení od smlouvy.
 2. Prodávající vrátí platbu pomocí stejných platebních metod, které byly použity Spotřebitelem v původní transakci, pokud Spotřebitel nebude souhlasit s jiným řešením, v každém případě Spotřebiteli nebudou v souvislosti s tímto vrácením účtovány žádné poplatky.
 3. Prodejce může pozdržet vrácení platby, dokud zboží neobdrží nebo dokud mu nebude předložen důkaz o jeho vrácení, v závislosti na tom, která událost nastane dříve.
 4. Prodejce vás žádá o vrácení zboží na následující adresu: Virra Krystian Rybicki ul. Wybickiego 9 01-345 Warszawa neprodleně, v každém případě nejpozději do 14 dnů ode dne, kdy spotřebitel informoval prodávajícího o odstoupení od kupní smlouvy. Lhůta je dodržena, pokud spotřebitel odešle zboží zpět před uplynutím 14denní lhůty.
 5. Přímé náklady na vrácení zboží nese spotřebitel.
 6. Spotřebitel odpovídá pouze za snížení hodnoty zboží v důsledku použití zboží jiným způsobem, než jaký byl nutný ke zjištění povahy, vlastností a funkčnosti zboží.
 7. Nelze-li zboží vzhledem ke své povaze vrátit obvyklou cestou prostřednictvím pošty, nese spotřebitel rovněž přímé náklady na vrácení zboží. O předpokládané výši těchto nákladů bude Spotřebitel informován Prodávajícím v popisu zboží v Obchodě nebo při zadávání objednávky.
 8. V případě potřeby vrácení peněžních prostředků za transakci provedenou zákazníkem platební kartou, prodávající je vrátí na bankovní účet přiřazený k platební kartě kupujícího.

VII. Stížnosti

 1. Pokud na něm zákazník po převzetí zboží zjistí technické závady, může využít záruční servis. Na trysku Turbospiner se vztahuje 12měsíční záruční doba.
 2. Pokud je při dodání zjištěno mechanické poškození nebo je reklamace uplatněna přímo u prodejce, měl by zákazník zaslat vadný produkt kurýrem na adresu - kontaktní údaje uvedené výše.
 3. Obchod nepřijímá žádné zásilky zaslané na dobírku nebo zaslané prostřednictvím Poczta Polska.
 4. Po uznání reklamace odešle Obchod plnohodnotné zboží nebo jiné zboží z nabídky. Pokud to není možné, obchod vrátí peníze.
 5. Náklady spojené s vrácením inzerovaného zboží vrací obchod ihned po kladném vyřízení reklamace.
 6. Pokud se Turbospiner během používání poškodí, veškeré záruční nároky jsou posuzovány na základě řádně vyplněného reklamačního formuláře, který je k dispozici na www.turbospiner.pl v záložce kontakt.

 

VIII. Obecné

 1. Zákazník je povinen se seznámit s obsahem těchto předpisů a je vždy vázán jejich ustanoveními v době zadávání objednávky.
 2. Smlouva o prodeji je uzavřena mezi zákazníkem a společností Turbospiner Krystian Rybicki. Konsolidace, zabezpečení a přístup k příslušným ustanovením uzavřené smlouvy probíhá vytištěním a odesláním faktury s DPH zákazníkovi.
 3. Smlouva o prodeji zboží je uzavřena v souladu s polským právem.
 4. Příslušným soudem pro řešení sporů z kupní smlouvy je soud příslušný podle sídla žalovaného nebo soud příslušný podle místa plnění smlouvy.

 

IX. Záruční podmínky

LANCA Turbospiner

 1. Zákazník je povinen dodržovat následující pravidla práce s nástavcem - rotačním kartáčem Turbospiner. Záruka se vztahuje pouze na trysku. Na hlavy, vzhledem k tomu, že se jedná o spotřební materiál, se záruka nevztahuje.

Pravidla práce s čisticí trubicí (krátký návod):

 • směr otáčení – pouze doprava;
 • maximální rychlost otáčení šroubováku nebo vrtačky – max. 1500 ot./min.;
 • šroubovák nebo vrtačka musí být vybavena spojkou proti přetížení nebo omezovačem točivého momentu nastaveným tak, aby vypínal rotaci na 30 Nm.
 • práce s přívodní trubkou by měla být vždy prováděna ve studených komínových podmínkách. max. pracovní teplota přívodní trubky je 40 °C.
 • nástavec je zařízení pro čištění komínů a potrubí pouze shora.

Práce s kopí vyžaduje 10minutové cykly. přeruší, aby nedošlo k přehřátí hřídele a PA pancíře. Doporučuje se pracovat v cyklech 10 minut práce / 10 minut přestávka.

Po každém použití trysky by měla být tryska vyčištěna a rotační prvky by měly být namazány (uvnitř jsou ložiska, která je nutné pravidelně mazat). Za tímto účelem by měl být konec lancety, ke kterému jsou připevněny hlavy, ponořen na délku asi 15 cm do nádrže s tekutým olejem, poté ponořeným hrotem otáčejte šroubovákem po dobu 1 minuty. Během této operace dojde k vyplavení případných nečistot z ložiska a samotné ložisko bude promazáno a chráněno proti korozi.

Nenechávejte lancetu po práci špinavou a nenamazanou.

Záruka se nevztahuje na žádné závady přívodní trubky vyplývající z neodborného používání nářadí nebo nedodržení výše uvedených doporučení.

Turbospiner není hračka, je to nástroj, který není určen pro děti. Operátoři turbospinerů by měli být obeznámeni s elektrickým nářadím. Při práci s Turbospinerem musí být dodrženy všechny zdravotní a bezpečnostní předpisy. Osoby používající Turbospiner by měly při používání Turbospineru nosit vhodný ochranný oděv. Výrobce neručí za škody způsobené používáním Turbospineru neoprávněnými osobami nebo neodborným a nesprávným použitím čističe Turbospiner.

Call Now Button